Tesmaking

TESMAKING

Vår oppfatning av sansene våre ved tesmaking kan deles inn i tre stadier:

Gjennom nesen – luktesansen (olfaction). Det er gjennom lukt vi oppfatter aromaen. Bare 10 % av molekylene oppfattes av luktesansen dersom vi puster vanlig. Gjennom å «sniffe» – trekke pusten kort og skarpt inn – vil luktesansen oppfatte mer aroma.

Gjennom munnen – smakssansen og den taktile sans. Fire smaker i te er vanlig: søtt, salt, surt og bittert. Den femte smaken umami (behagelig, kjøttlignende smak) kommer fra Japan og det strides om denne finnes. Smakene oppleves ulike steder i munnen som tungen og tennene. Gjennom den taktile sans oppleves temperaturen og teksturen på teen; vi sanser om teen er snerpende, fyldig eller myk. Fortsatt har vi ingen fullstendig formening om smak og aroma.

Svelg med lukt – det er først når vi svelger at retro-olfaksjon skjer. Vi uthalerer luft gjennom nesen simultant som vi inhalerer luft gjennom munnen. Denne gjennomtrekken av luft frigjør luktesansen fullstendig og vi kan sanse 100 % av aroma molkylene. Bare prøv å hold igjen nesen når du svelger og kjenn forskjellen.